Acc #78882: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Yasuo Kiếm Khách Không Gian

 • Garen Huyết Kiếm

 • Annie

 • Twisted Fate

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Teemo

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Janna

 • Taric

 • Pantheon

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Yasuo

 • Nami