Acc #79202: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Katarina Huyết Nguyệt

 • Ashe Thạch Anh

 • Garen Huyết Kiếm

 • Irelia Băng Kiếm

 • Warwick Sói Lãnh Nguyên

 • Twisted Fate

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Ryze

 • Sion

 • Sivir

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Anivia

 • Dr. Mundo

 • Irelia

 • Veigar

 • Malphite

 • Katarina

 • Brand

 • Nasus

 • Udyr

 • Garen

 • Yone