Acc #80062: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Neo PAX Sivir

 • Udyr Tứ Linh Vệ Hồn

 • Lee Sin Tuyệt Vô Thần

 • Darius Niên Thú Nguyên Đán

 • SIÊU PHẨM: Irelia

 • Fiora Phi Kiếm

 • Gnar Phi Hành Gia

 • Syndra Vệ Binh Tinh Tú

 • Soraka Ma Sứ

 • Varus Hỏa Ngục

 • Nidalee Thần Sứ

 • Ngộ Không Thương Thủ Thần Thánh

 • SKT T1 Jhin

 • SKT T1 Olaf

 • Graves Thế Giới Ngầm

 • Corki Cưỡi Urf

 • Ornn Thần Sấm

 • Volibear Dị Giáo Ác Thần

 • Olaf

 • Sivir

 • Soraka

 • Irelia

 • Corki

 • Ngộ Không

 • Lee Sin

 • Nidalee

 • Udyr

 • Graves

 • Volibear

 • Varus

 • Fiora

 • Darius

 • Syndra

 • Gnar

 • Jhin

 • Ornn

 • Acc #81739
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: SắtTướng: 27 - Còn 294 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 6
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #81826
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: ĐồngTướng: 41 - Còn 2262 THXTrang Phục: 26Rank ĐTCL: Đồng IVLinh Thú: 3
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #81811
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: ĐồngTướng: 32 - Còn 545 THXTrang Phục: 21Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 3
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #81762
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: ĐồngTướng: 57 - Còn 5250 THXTrang Phục: 23Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 10
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #81759
  Rank Đơn: Đồng IVKhung: Chưa có khungTướng: 43 - Còn 4179 THXTrang Phục: 22Rank ĐTCL: Đồng IILinh Thú: 5
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #81758
  Rank Đơn: Sắt IKhung: ĐồngTướng: 66 - Còn 1590 THXTrang Phục: 23Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 3
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #81721
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: SắtTướng: 56 - Còn 1238 THXTrang Phục: 25Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #81701
  Rank Đơn: Sắt IKhung: SắtTướng: 66 - Còn 1110 THXTrang Phục: 22Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM