Acc #80101: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • K/DA Ahri

 • Yasuo Cao Bồi

 • Lee Sin Cổ Điển

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Teemo

 • Warwick

 • Malphite

 • Lee Sin

 • Ahri

 • Yasuo

 • Zed

 • Yone