Acc #80138: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Sion Người Máy Biến Hình

 • Talon Ngoài Vòng Pháp Luật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Sion

 • Sivir

 • Soraka

 • Warwick

 • Ashe

 • Jax

 • Evelynn

 • Anivia

 • Janna

 • Veigar

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Nidalee

 • Poppy

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Talon

 • Ziggs

 • Yone