Acc #80194: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Ryze

 • Teemo

 • Warwick

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Amumu

 • Rammus

 • Dr. Mundo

 • Veigar

 • Malphite

 • Poppy

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Riven

 • Lux

 • Yasuo