Acc #80262: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Lee Sin Tuyệt Vô Thần

 • Lee Sin Ma Sứ

 • Master Yi Đặc Vụ Siêu Linh

 • Ashe Mũi Tên Tình Ái

 • Lee Sin Quyền Thái

 • Master Yi

 • Warwick

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Brand

 • Lee Sin

 • Garen

 • Darius