Acc #80441: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Xin Zhao Triệu Tử Long

 • Skarner Cỗ Máy Chiến Đấu Alpha

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Warwick

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Jax

 • Amumu

 • Rammus

 • Dr. Mundo

 • Janna

 • Brand

 • Lee Sin

 • Skarner

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Ahri

 • Yasuo

 • Jinx

 • Zed