Acc #80713: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Garen Huyết Kiếm

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Soraka

 • Warwick

 • Jax

 • Singed

 • Amumu

 • Rammus

 • Caitlyn

 • Brand

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Poppy

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Graves

 • Yasuo

 • Zed

 • Yone