Acc #80812: Khung Bạc - Rank Đồng I

 • SIÊU PHẨM: Vi

 • Beemo

 • Taliyah Tiệc Bể Bơi

 • Kindred Lang Dương Vô Thường

 • Pyke Hồn Ma Sa Mạc

 • Malphite Bắc Cực

 • Garen Quân Đoàn Thép

 • Đâu Phải Vel'Koz

 • Blitzcrank Xe Độ

 • Lux Phù Thủy

 • Thần Đèn Malzahar

 • Shyvana Vuốt Rồng

 • Veigar Râu Xám

 • Annie

 • Olaf

 • Urgot

 • Kayle

 • Master Yi

 • Ryze

 • Sion

 • Sivir

 • Soraka

 • Teemo

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Jax

 • Morgana

 • Singed

 • Karthus

 • Rammus

 • Anivia

 • Shaco

 • Corki

 • Veigar

 • Trundle

 • Blitzcrank

 • Malphite

 • Jarvan IV

 • Brand

 • Heimerdinger

 • Poppy

 • Pantheon

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Malzahar

 • Lux

 • Shyvana

 • Ahri

 • Lulu

 • Seraphine

 • Vel'Koz

 • Taliyah

 • Jhin

 • Kindred

 • Senna

 • Vi

 • Aatrox

 • Yuumi

 • Pyke

 • Yone

 • Sett

 • Lillia