Acc #81082: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Leona Nguyệt Thực

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Master Yi

 • Caitlyn

 • Malphite

 • Brand

 • Garen

 • Leona

 • Acc #80735
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 8 - Còn 239 THXTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM