Acc #81136: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Alistar Bò Sữa

 • Alistar Vàng

 • Master Yi

 • Alistar

 • Ryze

 • Nunu & Willump

 • Jax

 • Rammus

 • Ngộ Không

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Pyke