Acc #81156: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Garen Huyết Kiếm

 • Master Yi

 • Sion

 • Soraka

 • Teemo

 • Jax

 • Brand

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Lux

 • Acc #81157
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 12 - Còn 210 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  15.000 đ CARD 12.000 đ ATM