Acc #81434: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Twisted Fate Huyết Nguyệt

 • Yasuo Kiếm Khách Không Gian

 • Kindred Lang Dương Vô Thường

 • Talon Ngoài Vòng Pháp Luật

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Twisted Fate

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Sivir

 • Warwick

 • Tryndamere

 • Jax

 • Cho'Gath

 • Janna

 • Blitzcrank

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Udyr

 • Mordekaiser

 • Talon

 • Lux

 • Yasuo

 • Kindred

 • Jinx

 • Yone