Acc #81621: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Azir Thần Rừng

 • Miss Fortune Giả Lập

 • Lux Vệ Binh Tinh Tú

 • Soraka Vệ Binh Tinh Tú

 • Annie Gô-tích

 • Quý Ông Cho'Gath

 • Garen Huyết Kiếm

 • Garen Biệt Kích

 • Jax Phục Hận

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Sion

 • Sivir

 • Soraka

 • Teemo

 • Nunu & Willump

 • Miss Fortune

 • Jax

 • Cho'Gath

 • Amumu

 • Dr. Mundo

 • Corki

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Pantheon

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Lux

 • Rengar

 • Lissandra

 • Yasuo

 • Azir

 • Acc #81661
  Rank Đơn: Đồng IKhung: Chưa có khungTướng: 31 - Còn 410 THXTrang Phục: 11Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 5
  60.000 đ CARD 48.000 đ ATM
 • Acc #81649
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: SắtTướng: 38 - Còn 9670 THXTrang Phục: 15Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  60.000 đ CARD 48.000 đ ATM
 • Acc #81563
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: ĐồngTướng: 42 - Còn 145 THXTrang Phục: 14Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 4
  60.000 đ CARD 48.000 đ ATM
 • Acc #81472
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: SắtTướng: 35 - Còn 1433 THXTrang Phục: 13Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  60.000 đ CARD 48.000 đ ATM
 • Acc #81459
  Rank Đơn: Đồng IVKhung: ĐồngTướng: 45 - Còn 1599 THXTrang Phục: 14Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 4
  60.000 đ CARD 48.000 đ ATM
 • Acc #81448
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: SắtTướng: 41 - Còn 1475 THXTrang Phục: 12Rank ĐTCL: Sắt IILinh Thú: 11
  60.000 đ CARD 48.000 đ ATM
 • Acc #81393
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: SắtTướng: 59 - Còn 1765 THXTrang Phục: 13Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  60.000 đ CARD 48.000 đ ATM
 • Acc #81374
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: SắtTướng: 34 - Còn 594 THXTrang Phục: 11Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  60.000 đ CARD 48.000 đ ATM