Acc #81693: Khung Chưa có khung - Rank Đồng IV

 • Nidalee Cung Sư Tử

 • Janna Vệ Binh Sa Mạc

 • Veigar Santa Xấu Xa

 • Brand Tận Thế

 • Soraka Rừng Xanh

 • Tristana Du Kich

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Soraka

 • Tristana

 • Warwick

 • Ashe

 • Jax

 • Amumu

 • Janna

 • Veigar

 • Caitlyn

 • Nocturne

 • Brand

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Nidalee

 • Poppy

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Darius

 • Yasuo

 • Zed

 • Yone

 • Sett

 • Acc #81723
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: SắtTướng: 28 - Còn 931 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #81673
  Rank Đơn: Đồng IVKhung: Chưa có khungTướng: 22 - Còn 1085 THXTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 3
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #81518
  Rank Đơn: Đồng IIKhung: Chưa có khungTướng: 29 - Còn 380 THXTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Bạc IVLinh Thú: 3
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #81437
  Rank Đơn: Đồng IIIKhung: Chưa có khungTướng: 25 - Còn 614 THXTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #81412
  Rank Đơn: Đồng IIIKhung: SắtTướng: 24 - Còn 3255 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM