Acc #83776: Khung Đồng - Rank Đồng IV

 • Master Yi Kiếm Sĩ Vũ Tru

 • Yi Người Tuyết

 • Amumu Pha-ra-ông

 • TPA Nunu & Willump

 • Fiddlesticks Tướng Cướp

 • Fiora Ngự Lâm Quân

 • Galio Công Nghệ

 • Garen Huyết Kiếm

 • Jarvan IV Giáp Đen

 • Pentakill Olaf

 • Poppy Búp Bê

 • Swain Bạo Chúa

 • Trundle Bảo An

 • Annie

 • Olaf

 • Galio

 • Twisted Fate

 • LeBlanc

 • Fiddlesticks

 • Master Yi

 • Ryze

 • Sivir

 • Soraka

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Miss Fortune

 • Evelynn

 • Amumu

 • Rammus

 • Corki

 • Veigar

 • Trundle

 • Swain

 • Jarvan IV

 • Ngộ Không

 • Lee Sin

 • Poppy

 • Pantheon

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Lux

 • Fiora

 • Yasuo

 • Zed

 • Yone

 • Acc #85045
  Rank Đơn: Đồng IIKhung: ĐồngTướng: 48 - Còn 4379 THXTrang Phục: 14Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 12
  60.000 đ CARD 48.000 đ ATM
 • Acc #85012
  Rank Đơn: Đồng IIKhung: Chưa có khungTướng: 31 - Còn 2500 THXTrang Phục: 13Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  60.000 đ CARD 48.000 đ ATM
 • Acc #84896
  Rank Đơn: Bạc IVKhung: Chưa có khungTướng: 21 - Còn THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: Chưa có
  60.000 đ CARD 48.000 đ ATM
 • Acc #84832
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: ĐồngTướng: 24 - Còn 265 THXTrang Phục: 11Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 4
  60.000 đ CARD 48.000 đ ATM
 • Acc #84627
  Rank Đơn: Đồng IIIKhung: SắtTướng: 40 - Còn 5595 THXTrang Phục: 13Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  60.000 đ CARD 48.000 đ ATM
 • Acc #84523 Acc ngon - giá tốt
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 34 - Còn THXTrang Phục: 17Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: Chưa có
  60.000 đ CARD 48.000 đ ATM
 • Acc #84385
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: ĐồngTướng: 37 - Còn 1005 THXTrang Phục: 12Rank ĐTCL: Đồng IVLinh Thú: 7
  60.000 đ CARD 48.000 đ ATM
 • Acc #83841
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: ĐồngTướng: 48 - Còn 316 THXTrang Phục: 12Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  60.000 đ CARD 48.000 đ ATM