Acc #84215: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Kindred Lang Dương Vô Thường

 • Garen Huyết Kiếm

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Alistar

 • Warwick

 • Jax

 • Zilean

 • Karma

 • Renekton

 • Brand

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Darius

 • Yasuo

 • Kindred

 • Sylas

 • Yone

 • Acc #84038
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 24 - Còn 3845 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #83706
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 13 - Còn 3320 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM