Acc #84633: Khung Chưa có khung - Rank Đồng IV

 • Soraka Mùa Đông Kỳ Diệu

 • Kindred Lang Dương Vô Thường

 • Tristana Biệt Đội Omega

 • Siêu Nhân Teemo

 • Ahri Bóng Đêm

 • TPA Nunu & Willump

 • Caitlyn Du Kích

 • Lux Đạo Tặc

 • Olaf Băng Giá

 • Soraka Rừng Xanh

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Olaf

 • LeBlanc

 • Kayle

 • Sivir

 • Soraka

 • Teemo

 • Tristana

 • Nunu & Willump

 • Miss Fortune

 • Jax

 • Morgana

 • Zilean

 • Evelynn

 • Amumu

 • Anivia

 • Janna

 • Karma

 • Veigar

 • Caitlyn

 • Blitzcrank

 • Katarina

 • Cassiopeia

 • Poppy

 • Kennen

 • Garen

 • Riven

 • Lux

 • Ahri

 • Nautilus

 • Seraphine

 • Kindred

 • Senna

 • Qiyana

 • Yuumi

 • Neeko

 • Yone

 • Lillia

 • Acc #87048
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 24 - Còn 1053 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #87037
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 19 - Còn 955 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #86983
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 48 - Còn 323 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #86971
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 37 - Còn 49 THXTrang Phục: 10Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #86952
  Rank Đơn: Đồng IIIKhung: SắtTướng: 33 - Còn 805 THXTrang Phục: 10Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 3
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #86940
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 49 - Còn 1955 THXTrang Phục: 9Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #86939
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 21 - Còn 5005 THXTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #86927
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 46 - Còn 3277 THXTrang Phục: 9Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 4
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM