Acc #90621: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Annie Gấu Bé Bỏng

 • Riot Kayle

 • Annie

 • Twisted Fate

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Ryze

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Katarina

 • Garen