Acc #90644: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Varus Mũi Tên Tình Ái

 • Ezreal Thám Hiểm

 • Garen Huyết Kiếm

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Teemo

 • Warwick

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Veigar

 • Lee Sin

 • Ezreal

 • Garen

 • Varus

 • Yasuo

 • Zed

 • Acc #113229
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 12 - Còn 1014 Tinh Hoa LamTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #113223
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 9 - Còn 7828 Tinh Hoa LamTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #113182
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 10 - Còn 3450 Tinh Hoa LamTrang Phục: 0Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #113137
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 11 - Còn 3079 Tinh Hoa LamTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #113126
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 8 - Còn 1141 Tinh Hoa LamTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #113124
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 11 - Còn 2030 Tinh Hoa LamTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #113073
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 14 - Còn 354 Tinh Hoa LamTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Vàng IILinh Thú: 3
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM