Acc #90673: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Master Yi Thiên Kiếm

 • Garen Huyết Kiếm

 • Master Yi

 • Sivir

 • Rammus

 • Katarina

 • Lee Sin

 • Poppy

 • Garen

 • Yasuo

 • Zed

 • Yone