Acc #90687: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Garen Sư Vương

 • Nasus Ngân Hà

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Tryndamere

 • Janna

 • Malphite

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Garen

 • Darius

 • Yasuo

 • Yone