Acc #90697: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Talon Sát Thủ Rừng Sâu

 • Xin Zhao Giác Đấu

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Sona

 • Veigar

 • Ngộ Không

 • Nasus

 • Talon

 • Rengar

 • Darius

 • Yasuo

 • Pyke