Acc #90701: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • SKT T1 Ryze

 • Garen Huyết Kiếm

 • Twisted Fate

 • Kayle

 • Master Yi

 • Ryze

 • Warwick

 • Ashe

 • Jax

 • Nocturne

 • Jarvan IV

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Graves

 • Yasuo

 • Zed

 • Yone