Acc #90739: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • SKT T1 Jax

 • Rengar Thợ Săn

 • Garen Huyết Kiếm

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Alistar

 • Warwick

 • Jax

 • Rammus

 • Dr. Mundo

 • Lee Sin

 • Garen

 • Rengar

 • Yone