Acc #90743: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Xin Zhao Triệu Tử Long

 • Garen Huyết Kiếm

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Warwick

 • Tryndamere

 • Jax

 • Caitlyn

 • Malphite

 • Lee Sin

 • Garen

 • Darius

 • Yasuo