Acc #90749: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Tristana Lính Cứu Hỏa

 • Xin Zhao Hoàng Gia

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Teemo

 • Tristana

 • Warwick

 • Rammus

 • Veigar

 • Lee Sin

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Yasuo

 • Zed