Acc #90767: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Garen Huyết Kiếm

 • Sion Chiến Thần

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Sion

 • Warwick

 • Janna

 • Brand

 • Lee Sin

 • Nidalee

 • Garen