Acc #90779: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Pentakill Mordekaiser

 • Garen Huyết Kiếm

 • Ashe Nữ Hoàng

 • Annie

 • Master Yi

 • Ryze

 • Tristana

 • Warwick

 • Ashe

 • Jax

 • Rammus

 • Shaco

 • Brand

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Yasuo