Acc #90805: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

  • Ashe Toán Cướp Hắc Ám

  • Xin Zhao

  • Ryze

  • Sion

  • Ashe

  • Udyr

  • Garen

  • Ivern