Acc #90810: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Riot Kayle

 • Annie

 • Fiddlesticks

 • Kayle

 • Tristana

 • Ashe

 • Jax

 • Anivia

 • Nasus

 • Nautilus

 • Zed

 • Thresh