Acc #90814: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Ryze

 • Ashe

 • Jax

 • Nasus

 • Garen

 • Riven

 • Aurelion Sol

 • Tahm Kench