Acc #90822: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Warwick

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Nocturne

 • Ngộ Không

 • Brand

 • Garen

 • Talon

 • Shen