Acc #90826: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Ryze

 • Sivir

 • Soraka

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Ashe

 • Zilean

 • Shaco

 • Karma

 • Nasus

 • Poppy

 • Garen

 • Thresh