Acc #90868: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Amumu Tiệc Bất Ngờ

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Ryze

 • Sivir

 • Teemo

 • Warwick

 • Tryndamere

 • Amumu

 • Rammus

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Poppy

 • Garen

 • Ahri