Acc #90898: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Garen Quân Đoàn Thép

 • Garen Huyết Kiếm

 • Xin Zhao

 • Malphite

 • Brand

 • Lee Sin

 • Garen

 • Kha'Zix

 • Darius

 • Yasuo

 • Zed