Acc #5102

 • Acc #4522
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương ITướng: 51Skin: 56Ngọc: 3
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #4521
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IVTướng: 55Skin: 54Ngọc: 10
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #4518
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương VTướng: 58Skin: 62Ngọc: 5
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #4504
  Khung: Chưa có khungRank: Rank Cao ThủTướng: 53Skin: 55Ngọc: 4
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #4503
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim ITướng: 56Skin: 65Ngọc: 3
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #4495
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IIITướng: 51Skin: 60Ngọc: 6
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #4494
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim ITướng: 52Skin: 61Ngọc: 3
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #4491
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương VTướng: 57Skin: 55Ngọc: 3
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM