Acc #5106

  • Acc #5093
    Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IITướng: 51Skin: 47Ngọc: 3
    250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
  • Acc #4445 - CÒN 1 ĐÁ QUÝ
    Khung: Chưa có khungRank: Rank Cao ThủTướng: 37Skin: 38Ngọc: 4
    250.000 đ CARD 200.000 đ ATM