chat fb start
chat FB end
Tìm Acc Theo Yêu Cầu

    Tài khoản LMHT trên web là tài khoản riot. Mua xong các bạn Vào Đây thay đổi thông tin

    Mọi Thắc Mắc Các Bạn Nhắn Tin Cho Shop Qua FaceBook : Tại Đây. Hoặc Zalo 0966 344 123

    • Acc #154473

     Rank Đơn: Vàng IVKhung: BạcTướng: 161 - Còn 1235 THXTrang Phục: 184Rank ĐTCL: Bạc IILinh Thú: 60
     700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
     Chi tiết Mua ngay
    • Acc #154931

     Rank Đơn: Bạc IIKhung: BạcTướng: 154 - Còn 1954 THXTrang Phục: 183Rank ĐTCL: Bạc ILinh Thú: 82
     700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
     Chi tiết Mua ngay
    • Acc #139758

     Rank Đơn: Bạc IKhung: VàngTướng: 159 - Còn 22898 THXTrang Phục: 183Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 69
     700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
     Chi tiết Mua ngay
    • Acc #163130

     Rank Đơn: Bạc IVKhung: ĐồngTướng: 149 - Còn 4090 THXTrang Phục: 182Rank ĐTCL: Đồng IIILinh Thú: 71
     700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
     Chi tiết Mua ngay
    • Acc #163837 - 3 Pét 3 Sao

     Rank Đơn: Bạc IKhung: BạcTướng: 161 - Còn 4153 THXTrang Phục: 181Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 56
     700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
     Chi tiết Mua ngay
    • Acc #161450 - 14 Pét 3 Sao

     Rank Đơn: Vàng IVKhung: VàngTướng: 158 - Còn 18415 THXTrang Phục: 181Rank ĐTCL: Bạch Kim IVLinh Thú: 71
     600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
     Chi tiết Mua ngay
    • Acc #119315 - 4 Pét 3 Sao

     Rank Đơn: Chưa RankKhung: VàngTướng: 156 - Còn 3319 THXTrang Phục: 181Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 74
     700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
     Chi tiết Mua ngay
    • Acc #163383 - 5 pét 3 Sao

     Rank Đơn: Vàng IVKhung: VàngTướng: 161 - Còn 549 THXTrang Phục: 180Rank ĐTCL: Bạch Kim IVLinh Thú: 75
     700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
     Chi tiết Mua ngay
    • Acc #153892

     Rank Đơn: Vàng IKhung: Bạch kimTướng: 161 - Còn 17215 THXTrang Phục: 180Rank ĐTCL: Vàng IIILinh Thú: 58
     700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
     Chi tiết Mua ngay
    • Acc #133138 - 4 Pét 3 Sao

     Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 154 - Còn 5706 THXTrang Phục: 180Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 42
     700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
     Chi tiết Mua ngay
    • Acc #134600 - 5 Pét 3 Sao

     Rank Đơn: Sắt IIKhung: ĐồngTướng: 130 - Còn 177 THXTrang Phục: 179Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 89
     700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
     Chi tiết Mua ngay
    • Acc #135584

     Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 159 - Còn 28692 THXTrang Phục: 178Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 64
     700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
     Chi tiết Mua ngay
    • Acc #163891

     Rank Đơn: Bạc IKhung: BạcTướng: 161 - Còn 515 THXTrang Phục: 177Rank ĐTCL: Vàng ILinh Thú: 82
     700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
     Chi tiết Mua ngay
    • Acc #142004

     Rank Đơn: Vàng IVKhung: BạcTướng: 147 - Còn 1938 THXTrang Phục: 177Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 40
     700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
     Chi tiết Mua ngay
    • Acc #147957

     Rank Đơn: Vàng IIIKhung: BạcTướng: 135 - Còn 2493 THXTrang Phục: 176Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 68
     600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
     Chi tiết Mua ngay
    • Acc #138306 - Jinx Pháo Hoa Tí Nị 1*

     Rank Đơn: Đồng IKhung: BạcTướng: 150 - Còn 11227 THXTrang Phục: 176Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 43
     1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
     Chi tiết Mua ngay
    • Acc #138296

     Rank Đơn: Đồng IIIKhung: ĐồngTướng: 139 - Còn 624 THXTrang Phục: 176Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 28
     700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
     Chi tiết Mua ngay
    • Acc #138152 - Jinx Pháo Hoa Tí Nị 1*

     Rank Đơn: Vàng IVKhung: VàngTướng: 148 - Còn 26020 THXTrang Phục: 176Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 56
     1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
     Chi tiết Mua ngay
    • Acc #162972 - 18 Pét 3 Sao - Yasuo Long Kiếm Tí Nị 1

     Rank Đơn: Bạch Kim IVKhung: VàngTướng: 152 - Còn 1567 THXTrang Phục: 175Rank ĐTCL: Kim Cương IILinh Thú: 141
     1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
     Chi tiết Mua ngay
    • Acc #162248 - 5 Pét 3 Sao

     Rank Đơn: Đồng IIKhung: Chưa có khungTướng: 135 - Còn 7916 THXTrang Phục: 174Rank ĐTCL: Bạch Kim IILinh Thú: 48
     600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
     Chi tiết Mua ngay