Tài khoản LMHT - ĐTCL trên web là tài khoản riot TRẮNG THÔNG TIN : Đổi Được Mail Và Mật Khẩu
Mọi Thắc Mắc Các Bạn Nhắn Tin Cho Shop Qua FaceBook : Tại Đây. Hoặc Zalo 0966 344 123

 • Acc #195671 - Janna Vinh Quang - Jarvan IV Vinh Quang

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 160 - Còn 6100 THX Trang Phục: 113 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 14
  3.000.000 đ CARD 2.400.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #197364 - Amumu 2.930.591 Thông Thạo

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 161 - Còn 182933 THX Trang Phục: 105 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 12
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #188566 - Rammus 2.596.409 Thông Thạo

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 156 - Còn 11284 THX Trang Phục: 105 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 8
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #196496 - Jhin 2.587.308 Thông Thạo

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 74269 THX Trang Phục: 104 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 18
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #221973 - 10 Pét 3 Sao - Janna Vinh Quang

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 157 - Còn 12164 THX Trang Phục: 101 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 165
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #231591 - 14 Pét Tím - 2 Sân Tím

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 139 - Còn 8110 THX Trang Phục: 98 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 920
  6.250.000 đ CARD 5.000.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #259574 - Gwen Tử Chỉ Dương Khí Tí Nị - Xe Chỉ Luồn Kim

  Rank Đơn: Sắt II Khung: Sắt Tướng: 160 - Còn 4316 THX Trang Phục: 97 Rank ĐTCL: Bạch Kim IV Linh Thú: 92
  4.000.000 đ CARD 3.200.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #259463 - Lee Tiểu Long Tí Nị - Hàng Hiệu

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 163 - Còn 14622 THX Trang Phục: 97 Rank ĐTCL: Lục Bảo I Linh Thú: 87
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #170603

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 57246 THX Trang Phục: 91 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 8
  3.000.000 đ CARD 2.400.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #213043 - Riven 2.720.155 Thông Thạo

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 21346 THX Trang Phục: 89 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 6
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #230429 - Lee Sin Long Cước Tí Nị - Yasuo Long Kiếm Tí Nị

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 157 - Còn 20208 THX Trang Phục: 84 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 108
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #125726 - Zin Thông Thạo

  Rank Đơn: Chưa rank mùa nào Khung: Chưa có khung Tướng: 75 - Còn 537 THX Trang Phục: 76 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 1
  3.000.000 đ CARD 2.400.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #172683 - Ryze Vinh Quang

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 44 - Còn 4028 THX Trang Phục: 66 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 1
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #197036 - Shyvana 2.242.104 Thông Thạo

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 23592 THX Trang Phục: 63 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 9
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #242842 - Full Tướng - 4 Pét 3 Sao

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Bạc Tướng: 165 - Còn 5138 THX Trang Phục: 58 Rank ĐTCL: Vàng II Linh Thú: 72
  3.000.000 đ CARD 2.400.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #167987 - Zin Thông THạo

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 81 - Còn 4360 THX Trang Phục: 55 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 1
  3.000.000 đ CARD 2.400.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #191443 - Twitch 4.482.512 Thông Thạo

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 117 - Còn 3666 THX Trang Phục: 50 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 2
  4.000.000 đ CARD 3.200.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #241874 - 2 Pét Tím - 1 Sân Tím - 39 Pét 3 Sao

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 165 - Còn 4816 THX Trang Phục: 48 Rank ĐTCL: Lục Bảo III Linh Thú: 333
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #167803 - Zin Thông Thạo

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 85 - Còn 2087 THX Trang Phục: 47 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 1
  3.000.000 đ CARD 2.400.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #259649 - Yasuo Long Kiếm Tí Nị - Irelia Thánh Kiếm Tí Nị

  Rank Đơn: Chưa rank mùa nào Khung: Chưa có khung Tướng: 158 - Còn 3147 THX Trang Phục: 40 Rank ĐTCL: Vàng III Linh Thú: 309
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
Đang đổi mail , vui lòng chờ trong giây lát , không được tắt trình duyệt.