Tài khoản LMHT - ĐTCL trên web là tài khoản riot TRẮNG THÔNG TIN : Đổi Được Mail Và Mật Khẩu
Mọi Thắc Mắc Các Bạn Nhắn Tin Cho Shop Qua FaceBook : Tại Đây. Hoặc Zalo 0966 344 123

 • Acc #233640 - Main Yasuo

  Rank Đơn: Lục Bảo IV Khung: Bạch kim Tướng: 165 - Còn 4451 THX Trang Phục: 433 Rank ĐTCL: Lục Bảo IV Linh Thú: 191
  3.000.000 đ CARD 2.400.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #158831 - 12 Hàng Hiệu

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 149 - Còn 6455 THX Trang Phục: 275 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 26
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #129601 - 6 Hàng Hiệu

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 154 - Còn 2117 THX Trang Phục: 273 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 50
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #122000

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 156 - Còn 14821 THX Trang Phục: 249 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 20
  1.500.000 đ CARD 1.200.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #120886 - Darius 1m5 Thông Thạo

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 157 - Còn 20856 THX Trang Phục: 220 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 27
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #190425 - Full SKin Zed

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 12623 THX Trang Phục: 202 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 9
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #165133 - Lux Tối Thượng Có Khung

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 134 - Còn 1709 THX Trang Phục: 168 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 4
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #197030 - Fiora 2.511.162 Thông Thạo

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 11753 THX Trang Phục: 158 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 9
  1.500.000 đ CARD 1.200.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #244189 - Lee Tiểu Long Tí Nị - Hàng Hiệu

  Rank Đơn: Bạch Kim III Khung: Lục Bảo Tướng: 166 - Còn 9790 THX Trang Phục: 141 Rank ĐTCL: Vàng II Linh Thú: 48
  3.000.000 đ CARD 2.400.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #165016 - Full Khung Gió : EZ - Akali - Blit - Kata

  Rank Đơn: Chưa rank mùa nào Khung: Chưa có khung Tướng: 95 - Còn 1695 THX Trang Phục: 118 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 4
  2.000.000 đ CARD 1.600.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #223053 - Cấp 520 - Twitch 2.337.358 Thông Thạo

  Rank Đơn: Bạch Kim I Khung: Bạch kim Tướng: 163 - Còn 15146 THX Trang Phục: 117 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 10
  1.500.000 đ CARD 1.200.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #222007 - Draven 2.329.599 Thông Thạo

  Rank Đơn: Vàng II Khung: Vàng Tướng: 164 - Còn 172409 THX Trang Phục: 95 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 16
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #220187

  Rank Đơn: Bạc I Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 7562 THX Trang Phục: 512 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 86
  2.000.000 đ CARD 1.600.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #239361

  Rank Đơn: Bạch Kim II Khung: Vàng Tướng: 166 - Còn 215 THX Trang Phục: 506 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 48
  2.000.000 đ CARD 1.600.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #229098 - 32 Pét 3 Sao

  Rank Đơn: Vàng IV Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 349 THX Trang Phục: 505 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 227
  2.000.000 đ CARD 1.600.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #219945 - Tristana 911.084 Thông Thạo

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 163 - Còn 36686 THX Trang Phục: 505 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 11
  2.000.000 đ CARD 1.600.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #221542

  Rank Đơn: Đồng III Khung: Đồng Tướng: 164 - Còn 4548 THX Trang Phục: 500 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 67
  1.500.000 đ CARD 1.200.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #181719 - SIÊU PHẨM: Hiệp Sĩ Cú 3* - 48 Pét 3 Sao

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 159 - Còn 88551 THX Trang Phục: 492 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 265
  1.500.000 đ CARD 1.200.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #148059

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 160 - Còn 24360 THX Trang Phục: 492 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 77
  2.000.000 đ CARD 1.600.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #229834

  Rank Đơn: Bạc III Khung: Chưa có khung Tướng: 165 - Còn 130783 THX Trang Phục: 488 Rank ĐTCL: Đồng I Linh Thú: 163
  1.500.000 đ CARD 1.200.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
Đang đổi mail , vui lòng chờ trong giây lát , không được tắt trình duyệt.