Tài khoản LMHT - ĐTCL trên web là tài khoản riot TRẮNG THÔNG TIN : Đổi Được Mail Và Mật Khẩu
Mọi Thắc Mắc Các Bạn Nhắn Tin Cho Shop Qua FaceBook : Tại Đây. Hoặc Zalo 0966 344 123

 • Acc #114873

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 156 - Còn 472 THX Trang Phục: 151 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 29
  375.000 đ CARD 300.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #90003

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 155 - Còn 48690 THX Trang Phục: 151 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 7
  375.000 đ CARD 300.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #171418 - Còn 329.228 IP

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 329228 THX Trang Phục: 150 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 10
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #259541

  Rank Đơn: Vàng II Khung: Bạc Tướng: 166 - Còn 10301 THX Trang Phục: 147 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 69
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #259171 - Master Yi 724.111 Thông Thạo

  Rank Đơn: Vàng II Khung: Bạc Tướng: 167 - Còn 33962 THX Trang Phục: 145 Rank ĐTCL: Vàng IV Linh Thú: 17
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #219383 - 2 Hàng Hiệu

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 2362 THX Trang Phục: 133 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 20
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #125971

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 101 - Còn 79 THX Trang Phục: 118 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 39
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #90148 - Zoe Ma Pháp Sư - Hàng Hiệu

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 94 - Còn 2126 THX Trang Phục: 118 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 43
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #168791 - 15 Pét 3 Sao

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 153 - Còn 4045 THX Trang Phục: 117 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 82
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #252672 - 98 pét - 9 Pét 3 Sao

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Lục Bảo Tướng: 164 - Còn 9724 THX Trang Phục: 110 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 98
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #208990

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 86 - Còn 2716 THX Trang Phục: 108 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 23
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #150289 - Jarvan IV Vinh Quang

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 159 - Còn 45533 THX Trang Phục: 95 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 18
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #234209 - 128 pét - 10 Pét 3 Sao

  Rank Đơn: Đồng IV Khung: Đồng Tướng: 166 - Còn 7229 THX Trang Phục: 94 Rank ĐTCL: Vàng IV Linh Thú: 128
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #168324 - Lee Sin Ma Sứ - Hàng Hiệu (2022)

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 89 - Còn 218 THX Trang Phục: 90 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 68
  375.000 đ CARD 300.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #148076 - Yasuo 1.073.712 Thông Thạo

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 105 - Còn 749 THX Trang Phục: 86 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 6
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #170289 Garen Loạn Thế Thần Binh - Hàng Hiệu

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 156 - Còn 7828 THX Trang Phục: 76 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 38
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #91169 - Pantheon - Sylas Hàng Hiệu

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 92 - Còn 538 THX Trang Phục: 76 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 25
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #221695

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 97 - Còn 1218 THX Trang Phục: 71 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 40
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #154537

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 69 - Còn 3381 THX Trang Phục: 53 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 38
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #88849 - SIÊU PHẨM: Sylas - Hàng Hiệu

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 59 - Còn 3998 THX Trang Phục: 43 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 10
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
Đang đổi mail , vui lòng chờ trong giây lát , không được tắt trình duyệt.