Acc #78804: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Yasuo Kiếm Khách Không Gian

 • Ngộ Không Thương Thủ Thần Thánh

 • Annie ở Xứ Thần Tiên

 • Darius Vũ Khí Sinh Học

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Warwick

 • Cho'Gath

 • Caitlyn

 • Ngộ Không

 • Brand

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Ezreal

 • Mordekaiser

 • Akali

 • Garen

 • Volibear

 • Nautilus

 • Darius

 • Kayn

 • Yasuo

 • Zed

 • Yone

 • Sett