Acc #91018: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Garen Biệt Kích

 • Twitch Trung Cổ

 • Annie

 • Twisted Fate

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Alistar

 • Ryze

 • Sivir

 • Warwick

 • Ashe

 • Twitch

 • Irelia

 • Blitzcrank

 • Lee Sin

 • Poppy

 • Garen