Acc #91037: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Garen Huyết Kiếm

 • Tryndamere Sơn Cước

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Tryndamere

 • Amumu

 • Caitlyn

 • Garen

 • Darius