Acc #91039: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Garen Huyết Kiếm

 • Master Yi

 • Nunu & Willump

 • Ashe

 • Amumu

 • Trundle

 • Ngộ Không

 • Lee Sin

 • Garen

 • Darius

 • Yasuo

 • Zed

 • Yone