Acc #4490

  • Acc #6966
    Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IITướng: 56Skin: 49Ngọc: 2
    300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
  • Acc #4494
    Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim ITướng: 52Skin: 61Ngọc: 3
    300.000 đ CARD 240.000 đ ATM