Acc #4879

 • Acc #5058
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh IITướng: 89Skin: 99Ngọc: 6
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #8264
  Khung: Kim cươngRank: Kim Cương IIITướng: 44Skin: 31Ngọc: 4
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #7474 - Nakrath Bậc 4
  Khung: Chưa có khungRank: Rank Cao ThủTướng: 58Skin: 81Ngọc: 5
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #7465
  Khung: Chưa có khungRank: Rank Cao ThủTướng: 72Skin: 99Ngọc: 9
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #7463
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh IIITướng: 79Skin: 82Ngọc: 6
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #7452
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh ITướng: 91Skin: 100Ngọc: 7
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #7439
  Khung: Chưa có khungRank: Rank Cao ThủTướng: 86Skin: 73Ngọc: 4
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #7437
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương ITướng: 70Skin: 84Ngọc: 6
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM