Acc #544

 • Zephys Oán Linh

 • Valhein Hoàng Tử Quạ

 • Fennik Nhà Thám Hiểm

 • Raz

 • Kahlii

 • Taara

 • Alice

 • Veera

 • Arthur

 • Aleister

 • Toro

 • Gildur

 • Violet

 • Chaugnar

 • Zephys

 • Triệu Vân

 • Mganga

 • Lữ Bố

 • Valhein

 • Acc #3155 Tellnas trang phục sổ sứ mệnh
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 10Skin: 1Ngọc: 0
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #777
  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: Skin: Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #647 - Còn 6K Vàng
  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: Skin: Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #640 - Gildur Phượt Thủ
  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: Skin: Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #639
  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: Skin: Ngọc: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #632 - Còn 14K Vàng
  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IIITướng: Skin: Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #500 - Còn 6K Vàng
  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: Skin: Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #497
  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: Skin: Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM